...

Miljø

Vi har fokus på bærekraft og våre produkter er gjenvinningsbare.

Aluminium har også en meget høy gjenvinningsgrad og er kjent som det «grønne» metallet.

Aluminium er et av de mest bærekraftige og miljøvennlige materialene på byggmarkedet. … 95% av metallet går tilbake til resirkulering.

I tillegg inkluderer nyproduksjon av aluminiumprodukter i snitt om lag 40% resirkulert materiale.

Trevirke er en hovedkomponentene i vårt produkt.

Trefiberplater som sponplater er et unikt materiale sett fra et kvalitets- og miljøperspektiv, dersom det kommer fra lovlige forvaltede skoger.

Alle våre leverandør er hovedsakelig i Europa, og alle må overholde EUs tømmerforordning og politikk for holdbart skogsbruk.

Vi kjøper kun trevirke fra miljømessige og sosialt sertifiserte kilder.

Sertifiseringer

Sertifiseringer:

FSC® licence code C011773

PEFC licence code 04-32-0828

Blue Angel / UZ76

C2C certificate

Optimalisere

Optimalisering av effektive transportløsninger for våre produkter.

Effektiv distribusjon i hele verdikjenden fra leverandør til kunde er viktig for å minimere transportens miljøpåvirkning. I vårt samarbeid med transportører søker vi å finne optimale og nye løsninger. Lastebil og kontainerfrakt er optimalisert for maksimal utnyttelse av transportvolum, dette i samarbeider med transportleverandører for å redusere den totale miljøpåvirkningen.

FlexiSlide har allerede med sin geniale løsning en betydelig større besparelse i transportvolum sammenliknet med tradisjonelle skyvedørsløsninger i skreddersøm.

I motsettning til andre skreddersydde garderobeløsninger, kan Flexislide gjenbrukes i andre boliger med sin høydejustering. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.